UMPRUM: Ateliér módní tvorby
Popis:
V ateliéru Módní tvorby na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze pod vedením Mira Saba a Moniky Krobové studenti rozvíjí svůj individuální potenciál, tvůrčí schopnosti a získávají cenné zkušenosti v oblasti módního designu. Důraz je kladen především na kritické myšlení v oblasti vztahů a významů materiálnosti, tělesnosti a na konceptuální pojetí oděvní tvorby. Oděv totiž není pouze estetickým prvkem. Oděv nese i širší kulturní, sociální a politické významy, a proto se studenti v rámci rozličných témat a zadání učí reflektovat to, jaké oděvy vytvářejí, jak se do jejich tvorby propisuje otázka identity a jaké možnosti oděvní tvorba nabízí pro vyjádření konkrétních postojů a hodnot.
 
Nová generace módních designérů je vedena k pokoře, pragmatismu a lásce k tomuto odvětví. Současná móda je o kvalitním řemesle, práci v týmech, mezioborové spolupráci, vzájemné synergii, hledání odpovědí na výzvy současnosti, a v neposlední řadě také o jedinečném uměleckém vyjádření. To vše jde ruku v ruce s pochopením a uplatněním základů krejčovského řemesla, konstruktérských a střihačských dovedností a vhodného užití materiálů a technologií. Studenti ateliéru jsou tak systematicky připravováni na práci v oblasti módy, a to v široké škále pozic, které módní svět nabízí.

MBPFW events


Zobrazit starší eventy
Jan Grabowski.jpg Ateliermodnitvorby_UMPRUM_KarinZadrick_01.jpg
Kampaň: Ateliér módní tvory
x7