TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
Popis:

Katedra designu (KDE) je kreativním pracovištěm garantujícím výuku denního bakalářského studijního programu Návrhářství (Bc.) a denního navazujícího magisterského studijního programu Design – textil, oděv, sklo, šperk (MgA.). Koncepce studia je zde založena nejen na samotné tvůrčí činnosti, ale také na hledání  nových způsobů výtvarného zpracování materiálů a netradiční realizace výrobků, a to díky technologickým možnostem celé fakulty. Studenti kreativních oborů, například oděvního nebo textilního návrhářství, skla a šperku, mohou tvořit paralelně se studenty více technologicky orientovaných oborů textilní technologie a vzorování. V porovnání s vysokými školami obdobného zaměření je tato koncepce ve spojení s ojedinělou technologickou vybaveností všech pracovišť naprosto unikátní. Studentům totiž katedra nabízí možnost uchopit a prozkoumat jejich tvorbu po všech stránkách. Aktivity katedry jsou zaměřeny i na výstavní činnost, neboť disponuje prostory Galerie N v Jablonci nad Nisou, kde mohou studenti prozkoumat i možnosti prezentace své designérské práce.

MBPFW events


Zobrazit starší eventy